PRIVACY

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Alle persoonsgegevens die worden verstrekt, zullen opgenomen worden in de bestanden van Animaste. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verwerking binnen onze administratie. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De wet van 8 maart 1992 voorziet een toegangs- en verbeteringsrecht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens.

 

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de koper door Animaste, Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik, Ondernemingsnr. : BE 0846.950.055 - verantwoordelijke van de verwerking- heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de commerciële promotie van producten. De koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (Animaste, Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik ) of een mail (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden door Animaste en haar partners gebruikt worden. De koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”. Dit houdt in dat de koper niet op de hoogte zal gebracht worden bij speciale acties en dat hij ook geen kortingsbonnen, nieuwsbrieven, enz. zal ontvangen van Animaste.

 

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel (http://www.privacycommission.be/nl).

Journal

Promo

Facebook Image