WAT ZIJN BACHBLOESEMS?

Bachbloesems zijn vloeibare extracten van bloesems van wilde planten, struiken en bomen. Er is 1 bachbloesem die hierop een uitzondering is: Rock water. Dit is geen bloesem maar bronwater. Er zijn in het totaal 38 soorten bachbloesems met elk een specifieke helende werking. Ze werden genoemd naar Dr. Edward Bach die de Bachbloesemremedies ontwikkelde.

WAARVOOR DIENEN BACHBLOESEMS?

Het oude gezegde "Lachen is het beste medicijn" blijkt meer waarheid te bevatten dat we zouden denken. Het dagelijkse leven zit vol voorbeelden van de manier waarop gedachten, gevoelens en overtuigingen rechtstreekse lichamelijke gevolgen kunnen hebben. Mensen die hun ziekte op een positieve manier benaderen kunnen sneller beter worden. Er blijkt dus een direct verband tussen emoties en gezondheid te bestaan.

Bachbloesems worden dus gebruikt als complementaire natuurlijke geneeswijze bij storende emoties en gemoedstoestanden, NIET bij lichamelijke klachten. Lichamelijke klachten ontstaan door factoren die van buiten het lichaam komen (bv bacteriën, virussen, allergieën, gebroken botten…). Zulke klachten dienen door de traditionele geneeskunde behandeld te worden. De emoties die dikwijls bij deze klachten gepaard gaan, kunnen bijkomstig door Bachbloesems geholpen worden.

HOE WERKEN BACHBLOESEMS?

De Bachbloesemremedies worden uitgekozen in overeenstemming met de 'gemoedsgesteldheid' van de te behandelen persoon. Negatieve emoties zoals bv angst, onzekerheid, neerslachtigheid, ongeduld, jaloersheid, gebrek aan zelfvertrouwen, onverdraagzaamheid enz… worden door de eigenschappen van de bloesems niet onderdrukt maar wel omgebogen naar hun positieve pool zoals bv moed, zelfzekerheid, vreugde, kalmte, begrip, zelfvertrouwen, verdraagzaamheid enz…

Men kan bachbloesems acuut gebruiken, wanneer men een storende gemoedstoestand van korte duur heeft zoals bv enkele dagen, maar men kan ook een langdurige bachbloesemtherapie ondergaan wanneer de storende emoties al langere tijd aanwezig zijn en/of diep geworteld zijn. In dit laatste geval gebruikt men veeleer een samenstelling van verschillende bachbloesems tesamen.

De bloemenessenties zijn volledig natuurlijk en dus totaal veilig voor mens en dier. Er is geen enkel risico op negatieve bijwerkingen, verslaving, overdosis … en kunnen genomen worden in combinatie met andere geneesmiddelen…

WAT IS EEN COMPLEMENTAIRE GENEESWIJZE?

De traditionele geneeskunde is beperkt tot het behandelen van symptomen. Het is de eerste behandelmethode waartoe de meeste mensen zich wenden als het lichaam een mechanische onvolkomenheid vertoont. Alternatieve en complementaire geneeswijzen richten zich daarentegen op de mens als geheel. Dit noemt men een een holistische benadering. Bachbloesems zijn een complementaire geneeswijze wat wil zeggen dat ze slechts dienen ter ondersteuning van de traditionele geneeskunde, dit op het gebied van emoties en gemoedstoestanden. Emoties kunnen een ziekteproces en algemene weerstand van het lichaam beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat een persoon op dit vlak in balans is. Bachbloesems kunnen gebruikt worden ter ondersteuning tijdens ziekte of preventief wanneer men voelt dat men in disbalans is of geraakt.

WELKE ZIJN DE 38 BACHBLOESEMREMEDIES?

Foto bloesemBachbloesem (Engels)Bachbloesem (Nederlands)GemoedstoestandenPositieve gevoelens
Agrimonie Agrimony Agrimonie Zorgen verbergen achter een vrolijk masker Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens
Aspen Aspen Ratelpopulier Onverklaarbare angst, angstig voorgevoel Een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid
beuk Beech Beuk Kritisch en intolerant zijn Verdraagzaam, acceptatie en begrip voor het anders-zijn van anderen
duizenguldenkruid Centaury Duizendguldenkruid Moeilijk nee kunnen zeggen, weinig wilskracht Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf
loodkruid Cerato Lookkruid Twijfel aan eigen oordeel, zoekt bevestiging bij anderen Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen
kerspluim Cherry Plum Kerspruim Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen Openheid en innerlijke kalmte
paardekastanje knop Chestnut Bud Kastanjeknop Niet leren van gemaakte fouten Evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid
cichorei Chicory Chicorei Geven om te ontvangen, claimen Onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen
bosrank Clematis Bosrank Niet met beide voeten op de grond staan, dromen Realistisch, aanwezig
appel Crab Apple Appel Afkeer van zichzelf hebben Acceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt
iep Elm Iep Zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden Zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen draagkracht
gentiaan Gentian Gentiaan Makkelijk ontmoedigd zijn Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen
gaspeldoorn Gorse Gaspeldoorn De hoop verloren hebben, afhaken Hoop en kracht om te blijven zoeken
struikheide Heather Struikheide Erg met zichzelf bezig zijn Altruïsme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen
hulst Holly Hulst Haat, afgunst of jaloezie, kwaadheid Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant
kamperfoelie Honeysuckle Kamperfoelie Heimwee, leven in het verleden Leven in het heden met het verleden als basis
haagbeuk Hornbeam Haagbeuk Gebrek aan motivatie in het dagelijks leven, er tegenop zien, matheid Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit
reuzenbalsemien Impatiens Reuzenbalsemien Ongeduldig zijn, snel geprikkeld door traagheid Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld
lariks Larch Lariks Gebrek aan zelfvertrouwen Vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen
maskerbloem Mimulus Maskerbloem Angst hebben voor bekende dingen, verlegenheid Zekerheid, dapperheid
herik Mustard Herik Triest zijn zonder aanwijsbare reden Blijmoedigheid
eik Oak Eik Van geen ophouden weten, ondanks uitputting doorworstelen Soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen
Olijf Olive Olijf Lichamelijke en/of geestelijke uitputting Teruggaan naar de bron, opbouw van energie
Den Pine Den Zich schuldig voelen, zelfverwijt Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving
rode kastanje Red Chestnut Rode kastanje Angstige overmatige zorg hebben om anderen, snel het ergste vrezen Vertrouwen in de zinvolheid van de ervaringen van anderen, kalmte
zonneroosje Rock Rose Zonneroosje Doodsbang, paniekerig zijn Moed, zichzelf vergeten, standvastigheid
bronwater Rock Water Bronwater Streng voor zichzelf zijn Met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven
hardbloem Scleranthus Hardbloem Moeilijk kunnen beslissen Beslistheid, éénduidig, kunnen kiezen, evenwichtig
vogelmelk Star of Bethlehem Vogelmelk Diep verdriet, pijn en trauma Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving
Tamme kastanje Sweet Chestnut Tamme kastanje In een zwart gat zitten, complete wanhoop Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen
ijzerhard Vervain Ijzerhard Overmatig enthousiasme, zendingsdrang Flexibele opvattingen en bereid andere opvattingen te respecteren
wijnstok Vine Wijnrank Neiging hebben anderen te domineren Helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders.
walnoot Walnut Walnoot Beinvloedbaar, moeilijk aanpassen aan het nieuwe Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden te verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties
waterviolier Water Violet Waterviolier Hooghartig zijn, afstandelijk, gereserveerd, trots Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact maken
paardekastanje White Chestnut Paardebloemkastanje Malende gedachten hebben, piekeren Kalme geest, concentratie
ruwe dravik Wild Oat Dravik Twijfelen aan het te kiezen pad in het leven Doelgerichte ambities of roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven
hondsroos Wild Rose Hondsroos Apathisch, lusteloos zijn Dynamiek, innerlijke motivatie, enthousiasme, bezieling
wilg Willow Wilg Verbittering, wrok, zich slachtoffer voelen Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden

WIE MAG BACHBLOESEMS INNEMEN?

Iedereen! Van baby en zwangere vrouw tot bejaarde, van dier tot zelfs…. plant.

WAT ZIJN DE BIJWERKINGEN VAN BACHBLOESEMS?

Er zijn geen negatieve bijwerkingen. De bloemenessenties zijn volledig natuurlijk en dus totaal veilig voor mens en dier. Er is tevens geen enkel risico op verslaving, overdosis enz.

WAT IS 'RESCUE REMEDIE'?

De rescue remedy (FiveFlowers) is een samenstelling van 5 verschillende bloesems. Ze kan gegeven worden in noodgevallen waar je direct moet ingrijpen bv. in gevallen van extreme angst en verwarring of wanneer je bv. een ongeluk(je) had en overstuur bent, een woordenwisseling had waardoor je wat uit je doen bent of je zelfbeheersing zou dreigen te verliezen, of bij acute stress zoals bv bij een examen enz…

Tegenwoordig is er ook rescue spray, rescue pastilles, kauwgom, lipbalsem en zalf verkrijgbaar. Je kan de zalf prima inzetten als EHBO middel bij stoten, verzwikkingen en oppervlakkige brandwonden. De rescue zalf onmiddellijk verlichting brengen in het pijngevoel en een bult of blauwe plek zal meestal gewoon wegblijven of veel minder opzetten. (ook wanneer je een paar druppels rescue ter plaatse inwrijft bekom je hetzelfde effect).

HOE NEEM JE BACHBLOESEMS IN?

Bij acute gemoedstoestanden (enkelvoudige remedie uit voorraadflesje) : Doe wat water in een glas (het maakt niet uit hoeveel water) en voeg 2 druppels van de enkelvoudige remedie(s) erbij. Neem kleine slokjes van het water en laat het water langzaam naar binnen lopen opdat de remedie de tijd heeft om goed door de slijmvliezen in de mond opgenomen te worden. Men kan de druppels ook rechtstreeks op de tong laten vallen. Let hierbij wel op dat de pipet de mond of tong niet aanraakt opdat geen bacteriën in het behandelflesje zouden komen.

Bij langdurige therapie (samenstelling van verschillende Bachbloesems in een verdunning van bronwater): Doe wat water in en glas (het maakt niet uit hoeveel water) en voeg 4 druppels van de remedie erbij, dit 4x per dag. Het beste is 's ochtends, 's middags, in de late namiddag en voor het slapen gaan. Neem kleine slokjes van het water en laat het water langzaam naar binnen lopen opdat de remedie de tijd heeft om goed door de slijmvliezen in de mond opgenomen te worden. Men kan de druppels ook rechtstreeks op de tong laten vallen. Let hierbij wel op dat de pipet de mond of tong niet aanraakt opdat geen bacteriën in het behandelflesje zouden komen.

Rescue kan onmiddellijk en onverdund ingenomen worden. Drie à vijf druppels rechtstreeks op de tong laten vallen. Indien gewenst kan dit na 10 à 15 minuten nog eens herhaald worden. Eventueel zelfs meerdere malen met telkens 10 à 15 min tussen. Men kan ook een vijftal druppels in wat water innemen.

De Bachbloesemremedies worden het best door de slijmvliezen in de mond opgenomen. Daarom is het niet aangewezen om het bij het eten in te nemen. De druppels mogen ook bij koffie, thee of niet-koolzuurhoudende dranken gevoegd worden maar ik persoonlijk ben daar geen voorstander van.

KUNNEN VERSCHILLENDE PERSONEN DEZELFDE SAMENSTELLING GEBRUIKEN?

Dit kan geen kwaad want het is totaal veilig maar de kans dat het een andere persoon evenzeer gaat helpen is gering. De essentie van Bachbloesems is net dat er een persoonlijke, op maat gemaakte samenstelling gemaakt wordt volgens de problemen van de te behandelen persoon. 2 personen kunnen op het eerste zicht éénzelfde storende emotie hebben maar deze emotie kan ik combinatie met andere emoties tot volledig verschillende samenstellingen leiden. Sommige therapeuten maken op voorhand al kant en klare samenstellingen voor welbepaalde problemen, maar ikzelf verkies deze methode niet te gebruiken, net omdat het persoonlijke karakter van de behandeling hierbij niet voldoende in acht genomen wordt. Er wordt evenwel een uitzondering gemaakt bij de Rescue remedie (of Five Flower remedie) die gebruikt wordt bij algemene (nood)situaties.

WIE WAS DR. BACH?

Dr Edward Bach (1886 – 1936) studeerde klassieke geneeskunde en specialiseerde zich vervolgens in de bacteriologie, immunologie en chirurgie. Werkzaam in het Londens Academisch Ziekenhuis ontwikkelde hij als eerste arts ter wereld een vaccin tegen de kwalijke darmziekte 'disenterie'. Eens verbonden met het Londense Homeopatisch Ziekenhuis ontwikkelde hij dit vaccin tot de 7 Bach-nosoden, die tot op vandaag nog steeds gebruikt worden.

De klassieke geneeskunde bevredigde hem niet omdat ze zich enkel bezighield met het symptoom, de ziekte, en niet met de mens in zijn geheel, hoe hij bijvoorbeeld zijn ziekte beleeft of wat mogelijk de aanleiding ervan is geweest. De homeopathie kwam hieraan al in zekere mate tegemoet, doch hij wist dat hij verder diende te gaan.

Hij gaf in 1930 zijn ontslag en verliet Londen, vastbesloten de rest van zijn leven te wijden aan het vinden van een nieuwe heelwijze waarvoor naar zijn vaste overtuiging alles zou te vinden zijn in de natuur. Eén voor één vond hij de remedies en koppelde ze aan een welbepaalde gemoedstoestand of emotie. In 1934 verhuisde Dr. Bach naar Mount Vernon in Oxfordshire om er zijn werk verder te zetten.

Diverse fysieke kwalen en letsels brachten hem telkens in contact met een andere emotionele gesteldheid waarvoor hij proefondervindelijk uit verschillende planten en bloemen diegene moest vinden die verlichting bracht in deze toestand. Op deze wijze wist hij doorheen intens lijden en overgave, op een enige wijze gesteund en gesterkt door Nora Weeks, zijn levenswerk te voltooien.

Dr. Edward Bach was 50 toen hij stierf maar hij liet een ervaring en werkkracht na die velen zelfs niet in meerdere levens kunnen bereiken. Het resultaat hiervan is een natuurlijke geneeswijze die nu over de hele wereld verspreid geraakt is.

HOE VERLOOPT EEN INTAKE / CONSULT?

Tijdens een intake / consult worden de storende emoties uitvoerig besproken. Openheid omtrent uw gevoelens is uiteraard noodzakelijk. Aan de hand van deze gegevens wordt na de intake gezocht naar een gepaste en persoonlijke samenstelling van Bachbloesems. Het behandelflesje wordt u per post opgestuurd. Tijdens het verloop van de therapie kunnen er nieuwe emoties bijkomen, veranderen of verdwijnen. Daarom is een regelmatige feedback ook aangewezen zodat de remedie kan aangepast worden. Deze feedback gebeurd bij een consult. Normaalgezien wordt een consult gehouden wanneer het behandelflesje leeg is. Met één behandelflesje doet men ongeveer 3 weken. Uiteraard is discretie gegarandeerd. De informatie blijft tussen de te behandelen persoon en de therapeut.

Voor de online intake / consult dient u een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

TARIEVEN:

CONSULT : € 30,00 (incl. behandelflesje en verzending)

OPVOLGINGSCONSULT : € 20,00 (incl. behandelflesje en verzending)

ENKEL FLESJE VULLEN : € 10,00 (+ € 7,50 bij verzending)

IN HET KADER VAN HONDENGEDRAGSBEGELEIDING : € 6,00 (+ € 7,50 bij verzending)

Tarieven zijn inclusief BTW

Nieuws

Promo

Facebook Image