HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ANIMASTE,

Centrum voor gedrag, opvoeding en training van honden.

(* Niet van toepassing voor privétrainingen)

Toelatingsvoorwaarden: 

• De honden dienen in orde te zijn qua vaccinaties/titerbepalingen (parvovirose, hondenziekte, rattenziekte, hepatitis en kennelhoest) en parasietvrij te zijn. Voor pups voor de socialisatiecursus (vanaf 8 weken): 1e vaccinatie op 6 weken moet in orde zijn om te mogen starten en volgende vaccinaties/titerbepalingen, alsook kennelhoest, dienen op tijd gedaan te worden. Vóór de eerste les dient het vaccinatieboekje van de hond voorgelegd te worden aan de instructeur. Na goedkeuring mag de begeleider met zijn/haar hond het terrein betreden.* 
• Loopse teven of zieke honden worden niet op het terrein toegelaten.* 
• De begeleiders dienen ten minste 14 jaar oud te zijn. Jongere begeleiders kunnen toegestaan worden mits overleg met de instructeur én mits aanwezigheid van één ouder tijdens de lessen.* 
• Eventuele gedragsproblemen van de hond (bv niet goed met andere honden, angst...) worden vóór aanvang van de eerste les gemeld en met de instructeur besproken. Indien nodig wordt aangeraden om eerst een paar privétrainingen te volgen. 
• Honden blijven steeds aangelijnd, dit zowel op en rond het terrein* alsook op de openbare weg (vóór nr 77, buren en parking), tenzij eventueel bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen op het terrein en enkel indien de instructeur dit vraagt. 
• Elke begeleider zorgt tijdens de les voor een halsband, lijn, snoepjes, een eigen speeltje en poepzakjes. Indien nodig kan u in het winkeltje het juiste materiaal aankopen. 

Lessen:

• Zolang uw abonnement (10 lessenkaart) nog niet opgebruikt is, wordt u op de volgende les verwacht. Indien u niet naar de les kan komen, gelieve dan zo snel mogelijk een seintje te geven. Voor privétrainingen : Gelieve bij annulatie zo vlug mogelijk te verwittigen. Indien u pas binnen de 24u vóór aanvang van de les verwittigt, wordt de les alsnog aangerekend.
• Bij te slechte weersomstandigheden kunnen de lessen eventueel geannuleerd worden. U wordt hiervan ten minste 1 uur vòòr aanvang van de les op de hoogte gebracht.
• Indien u een nieuw abonnement wenst, gelieve dit dan zo snel mogelijk mee te delen.
• U en uw hond zijn niet verplicht om op elke les aanwezig te zijn (al is dit uiteraard aangeraden). *
• Instappen kan elke week.*
• Tijdens de les wordt de hond niet van begeleider gewisseld, tenzij de omstandigheden dit vereisen.
• Elke begeleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar hond. Een familiale verzekering is wenselijk.

Sociale regels:

• Elke begeleider én hond dienen gerespecteerd te worden. Onrespectvol gedrag t.o.v. andere begeleiders en honden wordt niet geduld.
• Begeleiders die tijdens de lessen hun hond slaan, pijnigen of op een andere onverantwoorde wijze behandelen, worden onmiddellijk van het terrein gezet.
• Er worden geen prikbanden, wurgkettingen en andere hondonvriendelijke tuigen toegelaten. Indien nodig kan u in het winkeltje het juiste materiaal aankopen.
• Het gebruik van muilbanden is enkel toegelaten in samenspraak met de instructeur.
• Tijdens de les houden de begeleiders zich aan de instructies van de instructeur.
• Begeleiders onthouden zich van het roken, nuttigen van alcoholische drank of gebruik van GSM tijdens de les. Indien u toch een oproep moet beantwoorden, verwijdert u zich tijdelijk van de groep.
• HAVE FUN, NO STRESS!

Terrein:

• Het huis en het terrein in Gooik zijn privé-eigendom, geen eigendom van Animaste. Animaste mag gebruik maken van de praktijkruimte (winkeltje) vooraan en de tuin. De privégedeeltes worden aldus niet betreden en worden gerespecteerd.
• Indien uw hond zijn grote behoefte op het terrein of de openbare weg (vóór nr 77, buren en parking) doet, dient de begeleider dit onmiddellijk op te ruimen met een poepzakje. De poepzakjes dienen in de daarvoor bestemde vuilbak gedeponeerd te worden.
• De instructeur woont zelf niet in Gooik. Zij is er enkel aanwezig op afspraak of op de voorziene uren. Gelieve dus niet aan te bellen buiten deze uren. Ze is wel telefonisch of per mail bereikbaar.

  Door zijn/haar inschrijving bij de groepstrainingen van Animaste verklaart iedere begeleider kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met bovenvermeld huishoudelijk reglement.

 Huishoudelijk reglement downloaden : klik hier op 'Reglement'

Nieuws

Promo

Facebook Image